Nederlandse Uniforme Rebrieksindeling

Résumé: 

"In de jaren 70 van de vorige eeuw is de Uniforme Genre Indeling (UGI) ingevoerd en in 1986 vervangen door de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI). Per 1 april 2002 werd de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR) ingesteld, omdat de oude codering niet meer voldeed. Onder auspiciën van de Nederlandse en Vlaamse Boekverkopersbond en met subsidie van het Overleg Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) is deze herziening tot stand gekomen. De uitgever bepaalt de NUR-code van een uit te geven boek. Er bestaan diverse hulpmiddelen om de oude NUGI om te zetten in de nieuwe NUR."

Résumé anglais: 

"In the 1970s, the Uniform Genre Format (UGI) was introduced and replaced by the Dutch Uniform Genre Classification (NUGI) in 1986. As of April 1, 2002, the Dutch-language Uniform Classification (NUR) was introduced because the old coding Under the auspices of the Dutch and Flemish Bookstores Association and with the support of the Dutch-Dutch publishing and bookstore (ONUB), this review has been completed. The publisher determines the NUR code of a book to be published. There are various tools To convert the old NUGI into the new NUR. "

Autre Titre: 
NUR
English Title: 
Dutch Uniform Classification
Année de création: 
2002
Auteur: 
Boek.nl
Accès: 
Format: 
Langue: 
License: 
Address: 
Pays-Bas