eau

Aquo-lex

"Het Aquo-lex biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Fouten die bij gegevensuitwisseling optreden, ontstaan namelijk vaak door verschil in betekenis. Aquo-lex, het ‘waterwoordenboek', bevat circa 7500 definities voor termen. Het gebruik van termen uit Aquo-lex en de daarbij horende definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Het Aquo-lex kunt u op de volgende manieren gebruiken:

"The Aquo-lex provides a" default language "that aims to prevent speech confusion between people and / or information systems. Errors that occur in data exchange often arise because of differences in meaning. Aquo-lex, the" water dictionary ", contains approximately 7500 definitions for terms. The use of terms from Aquo lex and the corresponding definitions lead to better data exchange.

The Aquo lex can be used in the following ways:

SEMIDE Thesaurus

"EMWIS is an initiative of the Euro-Mediterranean Partnership. It provides a strategic tool for exchanging information and knowledge in the water sector between and within the Euro Mediterranean partnership countries. All the countries involved in the Euro-Mediterranean Partnership are concerned: The 27 EU member states; The 10 Mediterranean Partner Countries (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia and Turkey). At the conference of the Euro-Med Water Directors (Rome, Nov.