Nynorsk

Los

"Los er en felles terminologi for offentlige tjenester med et brukerorientert vokabular. Los består i dag av rundt 500 emneord og har over 2900 hjelpeord (synonym, tidligere emner osv) som kan brukes for gjenkjennelig kategorisering av innhold og ressurser på tvers av portaler og til å hjelpe brukere til å finne frem."

User-oriented vocabulary for public services in Norway, maintained by the Norwegian Digitalisation Agency. Los consists of around 500 concepts and over 2900 alternative labels (synonyms, former names, etc.) that can be used for categorization of content and resources across portals and to help users navigate.

Bokbasen Thesaurus

Bokbasen har en hierarkisk tesaurus med kontrollerte frittstående emneord. Tesaurusen ble etablert på 1980-tallet, og blir kontinuerlig vedlikeholdt og videreutviklet av Bokbasens katalogavdeling. Filen inneholder de fem hovedkategoriene emner, form, sjanger, tid og sted, på bokmål og nynorsk.

Bokbasen has a hierarchical thesaurus with controlled free-standing keywords. The thesaurus was established in the 1980s, and is continuously maintained and further developed by Bokbasen's catalog department. The file contains the five main categories of topics, form, genre, time and place, in Bokmål and Nynorsk.

UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren

"A collection of 2000 administrative terms with English - Norwegian bokmål/Norwegian bokmål - English and English - Norwegian nynorsk/Norwegian nynorsk - English translations, from the Norwegian Institutions of Higher Education.

The termbase translates from Norwegian bokmål/Norwegian nynorsk to British English and the other way round. (The base uses the Oxford University Press house style.)"

SNORRE

"Termbasen SNORRE er utviklet av Standard Norge i samarbeid med Språkrådet og Kulturdepartementet. SNORRE inneholder fagtermer og definisjoner på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk som er samlet i forbindelse med standardiseringsarbeid. I SNORRE finnes oppdatert og vedlikeholdt terminologi fra et bredt utvalg av områder, f.eks. sportsutstyr og -anlegg, skipsbygging og marine konstruksjoner, bedriftsorganisasjon og -ledelse, kvalitetsstyring og næringsmiddelteknologi. Hovedtyngden av termene i databasen er ekserpert fra oversatte standarder.

"SNORRE contains terms and definitions which have been extracted from national, European or international standards and which have been quality assured by subject specialists and linguists. Consequently, the term base provides a valuable tool for translators, technical writers and others interpreting or producing technical text. (...) The terms in SNORRE have been extracted from standards from a wide variety of standardization areas.

EuroTermBank

"Consistent, harmonised and easily accessible terminology is an extremely important stronghold for ensuring true multilingualism in the European Union and throughout the world. From EU legislation and trade to the needs and mobility of every EU citizen, terminology is the key for easy, fast and reliable communications. However, new EU member countries face the issue of terminology resource fragmentation across different institutions, inconsistency and lack of coordination in terminology development, as well as structural and technical incompatibility.

Realfagstermer

"Realfagstermer er et kontrollert, pre-koordinert emneordsvokabular som i hovedsak dekker naturvitenskap, matematikk og informatikk. Emneordene er publisert som frie, åpne data, og inneholder per januar 2015 rundt 15 000 emneord som kan brukes frittstående, eller kombinert til strenger (nærmere 16 000 strenger per januar 2015)."

"Realfagstermer is a multilingual, controlled vocabulary of pre-coordinated subject headings which mainly covers the physical sciences, mathematics and computer science. It is maintained by the University of Oslo Science Library in collaboration with the University of Bergen Science Library, and covers mainly the physical sciences, mathematics and computer science. As of January 2015, the vocabulary consists of approximately 15 000 single concept headings, and about 16 000 compound headings ("subject strings"), published as open data for everyone to use freely."

Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary

"Electropedia (also known as the 'IEV Online') is the world's most comprehensive online electrical and electronic terminology database containing more than 20 000 terms and definitions in English and French organized by subject area, with equivalent terms in various other languages (...). (...) Electropedia is produced by the IEC, the world’s leading organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies – collectively known as 'electrotechnology'.