Bokmål

Los

"Los er en felles terminologi for offentlige tjenester med et brukerorientert vokabular. Los består i dag av rundt 500 emneord og har over 2900 hjelpeord (synonym, tidligere emner osv) som kan brukes for gjenkjennelig kategorisering av innhold og ressurser på tvers av portaler og til å hjelpe brukere til å finne frem."

User-oriented vocabulary for public services in Norway, maintained by the Norwegian Digitalisation Agency. Los consists of around 500 concepts and over 2900 alternative labels (synonyms, former names, etc.) that can be used for categorization of content and resources across portals and to help users navigate.

Bokbasen Thesaurus

Bokbasen har en hierarkisk tesaurus med kontrollerte frittstående emneord. Tesaurusen ble etablert på 1980-tallet, og blir kontinuerlig vedlikeholdt og videreutviklet av Bokbasens katalogavdeling. Filen inneholder de fem hovedkategoriene emner, form, sjanger, tid og sted, på bokmål og nynorsk.

Bokbasen has a hierarchical thesaurus with controlled free-standing keywords. The thesaurus was established in the 1980s, and is continuously maintained and further developed by Bokbasen's catalog department. The file contains the five main categories of topics, form, genre, time and place, in Bokmål and Nynorsk.

Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern

"Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern er utarbeidet av Riksantikvaren. Termene i Ordnøkkelen skal ikke oppfattes som enegyldig norm for språkbruk innen kulturminnevern. Termene er valgt ut fra behovet Riksantikvaren har når litteratur, bilder o.a. skal registreres i databaser, for senere gjenfinning. Det er derfor ikke en fullstendig ordliste for kulturminnevern, men gjenspeiler behovet for gjenfinning i basene. Detaljeringsgraden vil derfor være ulik for forskjellige emner.

Nomenclature of Territorial Units for Statistics

"The current NUTS 2013 classification is valid from 1 January 2015 and lists 98 regions at NUTS 1, 276 regions at NUTS 2 and 1342 regions at NUTS 3 level.
The NUTS classification (Nomenclature of territorial units for statistics) is a hierarchical system for dividing up the economic territory of the EU for the purpose of :
The collection, development and harmonisation of European regional statistics
Socio-economic analyses of the regions
NUTS 1: major socio-economic regions
NUTS 2: basic regions for the application of regional policies

UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren

"A collection of 2000 administrative terms with English - Norwegian bokmål/Norwegian bokmål - English and English - Norwegian nynorsk/Norwegian nynorsk - English translations, from the Norwegian Institutions of Higher Education.

The termbase translates from Norwegian bokmål/Norwegian nynorsk to British English and the other way round. (The base uses the Oxford University Press house style.)"

Eating and Drinking Ability Classification System for Individuals with Cerebral Palsy

"We have developed a new Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) for people with cerebral palsy. EDACS describes five distinct levels of ability using the key features of safety and efficiency (...). Our new Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) offers an alternative to subjective terms such as mild and moderate and severe which have no agreed definition. We developed EDACS by consulting with people with cerebral palsy, parents and experts around the world.

SNORRE

"Termbasen SNORRE er utviklet av Standard Norge i samarbeid med Språkrådet og Kulturdepartementet. SNORRE inneholder fagtermer og definisjoner på bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk som er samlet i forbindelse med standardiseringsarbeid. I SNORRE finnes oppdatert og vedlikeholdt terminologi fra et bredt utvalg av områder, f.eks. sportsutstyr og -anlegg, skipsbygging og marine konstruksjoner, bedriftsorganisasjon og -ledelse, kvalitetsstyring og næringsmiddelteknologi. Hovedtyngden av termene i databasen er ekserpert fra oversatte standarder.

"SNORRE contains terms and definitions which have been extracted from national, European or international standards and which have been quality assured by subject specialists and linguists. Consequently, the term base provides a valuable tool for translators, technical writers and others interpreting or producing technical text. (...) The terms in SNORRE have been extracted from standards from a wide variety of standardization areas.

EuroTermBank

"Consistent, harmonised and easily accessible terminology is an extremely important stronghold for ensuring true multilingualism in the European Union and throughout the world. From EU legislation and trade to the needs and mobility of every EU citizen, terminology is the key for easy, fast and reliable communications. However, new EU member countries face the issue of terminology resource fragmentation across different institutions, inconsistency and lack of coordination in terminology development, as well as structural and technical incompatibility.

Pages