Basque Country

Euskalterm

"UZEI, Terminologia eta Lexikografia Zentroko hiztegi guztietako fitxa terminologikoak biltzen ditu. Fitxak sailkatuta daude, gaiaren arabera. Euskaltzaindiaren arauen arabera eta batzorde teknikoetan eta Terminologia Batzordean hartutako erabakien arabera eguneratzen da. UZEIk egindako hiztegi berriak bertan integratzen dira. Gaiaren arabera, fitxen gaurkotasun-balioa aldakorra da. Adibidez, urte asko pasatu dira Politika, Filosofia edo Fisika hiztegiak egin zirenetik. Gai horiek ez dira sistematikoki landu geroztik.

"This covers all lexica and sections of vocabulary drawn up by UZEI, Basque Centre for Terminology and Lexicography. It currently holds more than 100,000 terminological records, with the equivalent terms in Spanish, French, English and Latin (in taxonomy). Terms are constantly updated according to the rules of Euskaltzaindia (Royal Academy of the Basque Language) and the proposals for terminology normalization (technical committees and Terminology Commission)."

Europar Batasunaren thesaurus eleaniztuna

"Eurovoc tesaurus eleaniztuna da. Tesaurusa izanik, dokumentuak gaiaren arabera sailkatzen ditu, hau da, Europar Batasunaren dokumentu ondarea antolatzen du; areago, Europar Batasunaren datutegi dokumentala sailkaturik, kontsultatzeko modua errazten dio erabiltzaileari.

"Eurovoc is a multilingual thesaurus. As a thesaurus, it can be used to classify documents according to subject and, more specifically, to organise or classify the document database of the European Union and thus make consulting the database an easier task. Given that Eurovoc is a multilingual thesaurus (it has been translated into all the official languages of the European Union), it allows any user wishing to find a specific document to perform a search in their own language, even if the document is written in another.