Technology

Language of Bindings Thesaurus

"The Language of Bindings Thesaurus (LoB) includes terms which can be used to describe historical binding structures. The thesaurus can be used as a lookup resource through this website and also as a software service where the terms can be retrieved directly through your own application. LoB is a young project and community contribution will ensure that it will be improved. (...) The thesaurus is structured based on the Simple Knowledge Organisation System (SKOS).

Controlled Health Thesaurus

"CDC’s Thesaurus is structured around preferred concepts, sourced whenever possible from standard vocabularies, with their associated properties (metadata) in a polyhierarchical framework. The preferred concept bacillus anthracis, for example, has defined associations to the concept Anthrax (the disease caused by the target organism) and to the concept Anthrax vaccines (the prevention for the disease). This organism term is 'treed' in the polyhierarchy as both a soilborne bacillus organism and as a biological agent.

PLOS Subject Area Thesaurus

"The 'Subject Areas' panel on each article page displays a set of terms selected for that article based on its content. The Subject Areas belong to a thesaurus of over 10,000 terms initially built for us over the course of 2012 by Access Innovations, taking into account the controlled vocabulary of classification terms that had been in use in PLOS Editorial Manager. The entire corpus of PLOS articles was analysed to ensure that the thesaurus covers the research domain comprehensively.

Uniclass

"Launched in 1997, Uniclass, the classification for the construction industry, is the UK implementation of BS ISO 12006-2, providing a structured approach to classifying the building information by organising information based upon common characteristics. The recent developments and wide-adoption of BIM to manage information across the project timeline, has meant the need for a unified approach to classification, ensuring that information is universally structured regardless of the author. This lead to a review of Uniclass and the development of Uniclass2."

Terminologia de màrqueting digital

"En l’àmbit del màrqueting digital i els mitjans socials tot està per aprendre i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Tot es mou ràpidament, el ritme és constant i ja no hi ha opció de tria entre ser-hi o no. Si no s’encara el repte és possible que els usuaris no ens acompanyin. Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és necessari conèixer-ne els conceptes bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit.

Fustes exòtiques

"Aquest diccionari recull una seixantena de termes, normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT, corresponents a fustes utilitzades actualment a Europa però procedents de països no europeus, fonamentalment de l'Àfrica, l'Àsia i Amèrica. Cada terme conté les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. La majoria dels equivalents s'han extret de la norma UNE-EN 13556, que és alhora la versió oficial en castellà de la Norma Europea 13556, de juny de 2003.

Diccionari de fusteria

"Aquest diccionari aplega gairebé 1.400 termes de fusteria, corresponents a set àmbits temàtics: aparells, estris, eines i instruments; màquines i equipament auxiliar; característiques estructurals d’eines i màquines; materials; construccions; tècniques i processos; oficis i instal·lacions. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes i il·lustracions que aporten informació complementària sobre la denominació o el concepte definit.

Pages