Technology

Fartygstyper

"Fartygstypslistan innehåller termer som är användbara när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras. Datasetet Fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Namngivna fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg. Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt.

Europeana Food and Drink Classification

"The Europeana Food and Drink Classification scheme (EFD classification) is a multi-dimensional scheme for discovering and classifying Cultural Heritage Objects (CHO) related to Food and Drink (FD). To support the broadest possible range of re-use models, we are building upon existing terminologies to develop and apply a multilingual taxonomy for FD collections which will be used to tag, discover and aggregate relevant material by theme."

"The Europeana Food and Drink Classification scheme (EFD classification) is a multi-dimensional scheme for discovering and classifying Cultural Heritage Objects (CHO) related to Food and Drink (FD). To support the broadest possible range of re-use models, we are building upon existing terminologies to develop and apply a multilingual taxonomy for FD collections which will be used to tag, discover and aggregate relevant material by theme."

Vocabulário Controlado de Formas Farmacêuticas, Vias de Administração e Embalagens de Medicamentos

"A Anvisa divulga (...) o Vocabulário Controlado de Formas Farmacêuticas, Vias de Administração e Embalagens de Medicamentos. A publicação ficará disponível no portal da Agência, no link 'Medicamentos'. O livreto contém a padronização das nomenclaturas e conceitos relacionados às formas farmacêuticas, vias de administração e embalagens de medicamentos para serem utilizados como referência primária, principalmente no registro e pós-registro de medicamentos. Outro aspecto importante são as abreviações das características técnicas, muito utilizadas em publicações oficiais.

CDISC Clinical Research Glossary

"The CDISC Glossary (...) defines terms commonly used in clinical research (including acronyms, abbreviations, and initials). The Glossary serves the community of clinical researchers by selecting and defining terms pertaining to clinical research, particularly eClinical investigations, sponsored by the pharmaceutical industry or a federal agency. Note this CDISC Glossary is NOT comprehensive for all words bearing on human health, medicine, or laboratory methods.

Thesaurus Onroerend Erfgoed

"Aan de databank Inventaris Onroerend Erfgoed zijn meerdere thesauri gekoppeld.

De thesaurus van de typologie
Het erfgoed in deze inventaris is voornamelijk getypologeerd volgens haar functie. De typologische termen karakteriseren dus het bouwprogramma: is het gebouw ontworpen om dienst te doen als woning, als school, enz.
Het gaat dus niet om een vormelijke typologie. Zo wordt er in de thesaurus wel een onderscheid gemaakt tussen katholieke en orthodoxe kerken (verschil in functie), maar niet tussen hallenkerken en basilicale kerken (verschil in vorm).

"There are several thesauri linked to the database Real Estate Heritage.

The typology thesaurus
The heritage in this inventory is predominantly typified according to its function. The typological terms thus characterize the construction program: is the building designed to serve as a home, as a school, etc.
It is not a formal typology. For example, a distinction is made between the catholic and orthodox churches (difference in function), but not between hall churches and basil churches (difference in form).

Pages