Technology

Health Thesaurus

"The 7th edition of the Health Thesaurus has been developed by the Departmental Library for use in all areas of the Department of Health. The Health Thesaurus is a living working tool which assists consistency and subject retrieval of health concepts. By standardising concepts to one single subject heading, the Thesaurus forms the basis for a common terminology within the Department.

up
233 users have voted.

Fartygstyper

"Fartygstypslistan innehåller termer som är användbara när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras. Datasetet Fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Namngivna fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg. Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt.

up
348 users have voted.

Pages