Social sciences

Vocabulario de indización ISOC Humanidades - Patrimonio cultural

"Lenguaje utilizado en las sub-bases ISOC de Antropología, Arqueología, Bellas Artes e Historia. Se estructura en base a los diferentes campos de análisis de contenido utilizados en esta base de datos: clasificación, descriptores, identificadores, topónimos, periodo histórico, palabras clave de autor."

up
1 user has voted.

Gender and Science Taxonomy

"The Gender and Science Taxonomy provides a fixed set of key topics and keywords to classify all content on GenPORT. The taxonomy is organized around 7 top-level concepts, each holding itself several sub-categories. The taxonomy has been developed by the GenPORT Consortium in consultation with several stakeholders over the entire duration of the project. Currently, the taxonomy is fixed; however, it is available as standard compliant vocuabulary.

up
3 users have voted.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

"Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

up
6 users have voted.

Julkisten palvelujen luokitus

"Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen käyttötapauksia ja –tilanteita.
Luokitus on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja yrityksille palveluja tarjoaviin ja niitä kokoaviin verkkopalveluihin ja muihin palvelutietoja sisältäviin järjestelmiin. Verkkopalvelujen esityskerroksessa luokkia voi yhdistellä, tyypillisesti navigointi- ja ryhmittelytarkoituksiin. Tällaisissa yhdistelmäluokissa luokituksen termit säilyvät ennallaan.

up
7 users have voted.

Pages