Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern

Abstract: 

"Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern er utarbeidet av Riksantikvaren. Termene i Ordnøkkelen skal ikke oppfattes som enegyldig norm for språkbruk innen kulturminnevern. Termene er valgt ut fra behovet Riksantikvaren har når litteratur, bilder o.a. skal registreres i databaser, for senere gjenfinning. Det er derfor ikke en fullstendig ordliste for kulturminnevern, men gjenspeiler behovet for gjenfinning i basene. Detaljeringsgraden vil derfor være ulik for forskjellige emner. En del av termene har tilknyttet en forklarende note eller definisjon, hentet fra ordbøker, leksika eller annen faglitteratur (...). Ordnøkkelen vil være i stadig utvikling, med nye termer som tas inn, mens andre kan bli fjernet som autoriserte termer.
Ordnøkkelen består av ca 3 500 termer, og er delt opp i ni hovedgrupper:
• Tid og perioder
• Fag
• Mennesker
• Aktiviteter, hendelser og prosesser
• Stoff og materialer
• Egenskaper og tilstand
• Forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi
• Objekter og allment
• Allment
Tesaurusen inkluderer ikke egennavn, stedsnavn eller prosjektnavn, med noen få unntak."

English Title: 
Thesaurus for Cultural Heritage
Size: 
ca 3 500 termer (2017-06)
Author: 
Riksantikvaren
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Dronningensgate 13, Oslo, 0034, Norway