Kleuter ZIZO

Abstract: 

"Kleuter ZIZO is een thematisch classificatiesysteem voor peuter- en kleuterboeken (doelgroep 0-6 jaar). Je kan het systeem zowel gebruiken voor fictie als non-fictie. Enkel gedichten, sprookjes en voorleesverhalen werden niet in dit classificatiesysteem opgenomen. Deze genres worden door bibliotheken namelijk veelal leeftijdsoverschrijdend gepresenteerd. Vandaar ook de keuze om voor deze genres niet te kiezen voor het thematische classificatiesysteem. Het classificatiesysteem is voorzien van duidelijke pictogrammen in kleur en een standaard-etiket."

English Abstract: 

"Kleuter ZIZO is a thematic classification system for toddler and toddler books (target group 0-6 years). You can use the system both for fiction and non-fiction. Only poems, fairy tales and reading stories were included in this classification system. Libraries are often presented with age-crossing. Therefore, the choice for choosing these genres is not for the thematic classification system. The classification system has clear color icons and a standard label. "

Alternative Title: 
Kleuter Zonder Inspanning ZOeken
English Title: 
Kleuter ZIZO
Size: 
10 classes (2016-08).
Author: 
Cultuurconnect
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
Address: 
Priemstraat 51, Brussels, 1000, Belgium