Genrethesaurus ten behoeve van de ontsluiting van bewaarcollecties kinderboeken

Abstract: 

"INHOUD
ALFABETISCHE LIJST VAN TERMEN
Betekenis afkortingen
Lijst van genres voor audiovisueel materiaal
Hierarchisch overzicht van de Bijzondere boekvormen
Register van voorkeurstermen"

English Abstract: 

"CONTENT
ALPHABETICAL LIST OF TERMS
abbreviations meaning
List of genres of audiovisual material
Hierarchical view of the special book form
Register of preferred terms"

English Title: 
Genre Thesaurus for the opening of store collections of children's books
Year of Creation: 
2010
Author: 
Jeannette Kok
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
The Hague, Netherlands