Netherlands

WO2 Thesaurus

"De WO2-thesaurus is een gevalideerde, hiërarchisch georganiseerde trefwoordenlijst voor de thematische ontsluiting van (digitale) bronnen uit de periode 1940-1945. De thesaurus bevat termen over gebeurtenissen, plaatsen, begrippen en objecten uit de Tweede Wereldoorlog. De trefwoorden zijn verdeeld over een aantal hoofdgebieden als Vervolging, Bestuur, Dagelijks Leven, Recht, etc. Tevens bevat de WO2-thesaurus een uitgebreide lijst van kampen en getto's in zowel Europa als Nederlands Indië; inclusief GPS coordinaten."

Historical International Standard Classification of Occupations

"Starting in the 1950s the International Labour Office has developed an International Standard Classification of Occupations (isco) allowing classification of occupational activities worldwide. Naturally, this system is not intended to deal with historical information. In recent years, a group of historians and sociologists have started to build upon the 1968 version of isco to create a classification scheme for occupational titles in the 19th and early 20th centuries, called hisco (...).

Justitiethesaurus

"Dit is de zevende editie (2016) van de Justitiethesaurus opgesteld door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze thesaurus is door de directie Informatisering (DI) van het ministerie als standaard trefwoordenclassificatie vastgesteld voor het toegankelijk maken en terugvinden van Justitiële informatie in catalogi, documentatiebestanden en Justitiewebsites.

"This is the seventh edition (2016) of the Justice Thesaurus of the Dutch Ministry of Justice and Security."

Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus

"De Gemeenschappelijk Onderwerpsontsluiting (GOO) of Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus (GTR) is tot 1 januari 2012 bijgehouden en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek t.b.v. het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting. GOO was ontwikkeld om de onderwerpsontsluiting door wetenschappelijke bibliotheken gezamenlijk uit te voeren als onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) van Pica, later OCLC.

Brinkmanonderwerpen

"Volgens de thesaurus Brinkmanonderwerpen worden alle collecties van de Koninklijke Bibliotheek ontsloten. (...) Het doel van de thesaurus is het uniformeren van onderwerpen zodat het mogelijk wordt om de publicaties over een onderwerp in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Met behulp van deze gegevens kunnen ook de zoekfuncties in verschillende zoeksystemen verbeterd worden. De thesaurus bestaat naast de onderwerpstrefwoorden ook uit vormtrefwoorden en geografische trefwoorden.

Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

"De Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) ook wel Persoonsnamenthesaurus genoemd, is onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) dat beheerd wordt door OCLC. (...) Het doel van de thesaurus is persoonsnamen te uniformeren zodat het mogelijk wordt om de publicaties van en over een auteur in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Om deze functie te realiseren worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam.

Land Portal Resource Types

"The Land Portal's Land Library contains highly curated metadata of over 20,000 land-related publications, articles and multimedia. The Land Portal aggregates this metadata from over 20 different sources, in addition to the resources that are added by users manually.
In order to combine these different databases that the Land Portal harvests metadata from, the Land Portal has needed to consolidate certain elements from these different databases to fit one standardized metadata structure in the Land Portal's Land Library.

LandVoc - the Linked Land Governance Thesaurus

"The Land Portal Foundation has taken the lead in the land governance sector to develop such a standardized vocabulary: LandVoc, the Linked Land Governance Thesaurus. LandVoc is mainly derived from FAO's Agrovoc (link is external), the standard Agriculture vocabulary, but links together many other vocabularies designed and/or used by land governance stakeholders on both a global and local level. LandVoc is always a working product, constantly being reviewed and improved. It is important to emphasize that LandVoc is not meant to serve as a glossary for land governance-related issues.

Pages