early childhood

Kleuter ZIZO

"Kleuter ZIZO is een thematisch classificatiesysteem voor peuter- en kleuterboeken (doelgroep 0-6 jaar). Je kan het systeem zowel gebruiken voor fictie als non-fictie. Enkel gedichten, sprookjes en voorleesverhalen werden niet in dit classificatiesysteem opgenomen. Deze genres worden door bibliotheken namelijk veelal leeftijdsoverschrijdend gepresenteerd. Vandaar ook de keuze om voor deze genres niet te kiezen voor het thematische classificatiesysteem. Het classificatiesysteem is voorzien van duidelijke pictogrammen in kleur en een standaard-etiket."

"Kleuter ZIZO is a thematic classification system for toddler and toddler books (target group 0-6 years). You can use the system both for fiction and non-fiction. Only poems, fairy tales and reading stories were included in this classification system. Libraries are often presented with age-crossing. Therefore, the choice for choosing these genres is not for the thematic classification system. The classification system has clear color icons and a standard label. "

Newborn Screening Coding and Terminology Guide

"The goal of the Newborn Screening Coding and Terminology Guide is to promote and facilitate the use of electronic health data standards in recording and transmitting newborn screening test results. The Web site includes standard codes and terminology for newborn tests and the conditions for which they screen, and links to other related sites. The codes and vocabulary standards are provided in a series of tables that you can view on the Web and/or download for your own use.