Swedish

International Classification of Primary Care

"ICPC (International Classification of Primary Care) is a clinical coding system. The first version of ICPC published in 1987 is referred to as ICPC-1. The version in the 1993 publication “The International Classification of Primary Care in the European Community: With a Multi-Language Layer” is known as ICPC-1. The second version from 1998 is referred to as ICPC-2. ICPC-2e is an electronic version from year 2000 of the revised and corrected chapters 10 and 11 of the ICPC-2 book.

"ICPC (International Classification of Primary Care) is a clinical coding system. The first version of ICPC published in 1987 is referred to as ICPC-1. The version in the 1993 publication “The International Classification of Primary Care in the European Community: With a Multi-Language Layer” is known as ICPC-1. The second version from 1998 is referred to as ICPC-2. ICPC-2e is an electronic version from year 2000 of the revised and corrected chapters 10 and 11 of the ICPC-2 book.

United Nations Standard Products and Services Code

"The United Nations Standard Products and Services Code® (UNSPSC®) provides an open, global multi-sector standard for efficient, accurate classification of products and services. Search the code on this website to locate commodity codes that can be used by your company. The UNSPSC offers a single global classification system that can be used for: Company-wide visibility of spend analysis, Cost-effective procurement optimization, Full exploitation of electronic commerce capabilities. The UNSPSC is a hierarchical classification with five levels.

Hoidokki-verkkosanasto

"Sanastoa tuottaa ja valvoo SHKS:n nimeämä asiantuntijaryhmä, joka käsittelee kaikki sanastoon esitetyt termit ja niiden käännökset ja päättää termien julkaisemisesta. Hoidokkia kehitetään jatkuvasti ja asiantuntijaryhmä toivoo puuttuvia termejä saatavan tietoon termiehdotusten kautta. Termiehdotuksen voi tehdä tämän järjestelmän kautta siten, että täyttää termiehdotuslomakkeen ja lähettää sen asiantuntijaryhmälle käsiteltäväksi. Sanastoa voidaan käyttää hoitotieteellisten julkaisujen tiedonhakuun, sisällönkuvailuun ja indeksointiin."

"Terminology and monitored by SHKS. Experts nominated, which handles all of the vocabulary of terms and their translations, and decide on the publication terms Hoidokki continuously developed and an expert calls for the missing information of terms obtained by thermally proposals term proposal can be made using this system in such a way that fulfills the proposed term of the form and. send it to a group of experts for consideration. vocabulary may be used for information retrieval, and to index publications of nursing science. "

International Classification of Diseases

"The International Classification of Diseases (ICD) is the standard diagnostic tool for epidemiology, health management and clinical purposes. This includes the analysis of the general health situation of population groups. It is used to monitor the incidence and prevalence of diseases and other health problems. It is used to classify diseases and other health problems recorded on many types of health and vital records including death certificates and health records.

Merenkulun asiasanasto

"Suomen merialan kirjastot ovat yhteistyössä koonneet merenkulkualan asiasanaston. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen merenkulkualan asiasanasto, ja se on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä. Asiasanasto perustuu STCW-koodin aihepiireihin (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). Ammattisanastoksi rajattuna se sisältää noin 1300 merenkulkualan suomenkielistä termiä. Jos sanalla on ruotsin- tai englanninkielinen vastine, myös se on lisätty termistöön.

"The Finnish maritime libraries have together created the maritime thesaurus. This is the first Finnish maritime thesaurus, and it is on the network freely available to everyone. The thesaurus is based on the STCW Code themes (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). If the word is Swedish or English counterparts, they are also given terminology. due to the internationality of English terms is broad and not all of the words have equivalents in Finnish. the shipping industry is commonly used in a variety of abbreviations.

Industry Classification Benchmark

"The Industry Classification Benchmark (ICB) is a definitive system categorizing over 70,000 companies and 75,000 securities worldwide, enabling the comparison of companies across four levels of classification and national boundaries. The ICB system is supported by the ICB Database, an unrivalled data source for global sector analysis, which is maintained by FTSE Group. 10 industries, 19 supersectors, 41 sectors, 114 subsectors."

Medical Subject Headings

"MeSH is the National Library of Medicine's controlled vocabulary thesaurus. It consists of sets of terms naming descriptors in a hierarchical structure that permits searching at various levels of specificity. MeSH descriptors are arranged in both an alphabetic and a hierarchical structure. At the most general level of the hierarchical structure are very broad headings such as 'Anatomy' or 'Mental Disorders'. More specific headings are found at more narrow levels of the twelve-level hierarchy, such as 'Ankle' and 'Conduct Disorder'. There are 26,142 descriptors in 2011 MeSH.

Eduskunnan kirjaston asiasanasto

"Aiheenmukaisesta hakemistosta saa esiin kuhunkin aiheluokkaan kuuluvat asiasanat. Klikkaamalla asiasanaa saat näkyviin suomenkielisen asiasanan, sen ruotsin- ja englanninkieliset vastineet, katso myös - viittaukset ja asiasanan aiheluokan. Katso myös - viittauksesta ja luokasta voit jatkaa hakua asiasanaston sisällä. Aakkosellista hakemistoa selaamalla saat esiin listan samalla kirjaimella alkavista asiasanoista. Klikaamalla asiasanaa saat näkyviin suomenkielisen asiasanan, sen ruotsin- ja englanninkieliset vastineet, katso myös - viittaukset ja asiasanan aiheluokan.

"Thematic index can be displayed by each of the Tags topic category includes Clicking on key words, you will get a Finnish subject heading, its Swedish and English equivalents, see also -., References and Sciences by subject category See also -.. Reference and the class to continue searching within the thesaurus alphabetical index scroll to display the list of that start with the same letter of the key words Klikaamalla key words, you will get the English word thing, its Swedish and English equivalents, see also -.. and the references to the subject matter of the word class See also -.

Pages