Swedish

Legal proceedings results Name Authority List

"This table presents concepts relating to the results of a case or procedure following the delivery of the decision. They are to be used together with the table of proceedings.

More detailed information can be consulted in the Rules of Procedure of these courts, available on the website of the Court of Justice of the European Union:

Formation of the Court Name Authority List

"This authority table is a controlled vocabulary showing the composition of the courts of the European Union according to the case they are seized with (Articles 251, 254 and 257 of the Treaty on Functioning of the European Union (TFEU). It provides an authority code, the start-use date of the concept and labels in all official EU languages. The concepts are used for the production of reports of cases before the Court and to publish case-law on the EUR-Lex site.

Interinstitutional procedures Name Authority List

"The Interinstitutional procedures name authority list (NAL) is a controlled vocabulary listing the procedures that are part of the legal decision making process with their authority code and label(s) in the 24 official languages of the EU (when available). The Inter-institutional procedures NAL lists the different procedures used in the context of data exchange between the institutions involved in the legislative process.

Place Name Authority List

"The Places name authority list (NAL) or Common Authority Table (CAT) is a controlled vocabulary listing locations relevant for the descriptive metadata used at the Publications Office and the core metadata used in the data exchange between the institutions involved in the legal decision making process.

In this authority table (AT) the authority codes are constructed based on UN/LOCODE codes. The AT uses the classification (membership classification) and the authority codes of the country AT. This AT also provides ISO 3166-2 codes, as well as geographical coordinates.

Role Name Authority List

"The Roles name authority list (NAL) or authority table is a controlled vocabulary listing the roles relevant for the descriptive metadata used at the Publications Office and the core metadata used in the data exchange between the institutions involved in the legal decision making process. It is also used by EUR-Lex.

The table provides an authority code, the start-use date and labels in all official EU languages.

KAUNO

"KAUNO-ontologia on fiktiivisen aineiston ontologia, joka perustuu suomen kielen osalta Kaunokki-asiasanastoon (Verkko-Kaunokki) ja ruotsin kielen osalta Bella-asiasanastoon. KAUNOa ylläpidetään Helsingin kaupunginkirjastossa.

"KAUNO is an ontology for works of fiction. Its Finnish terms are based on Kaunokki thesaurus and Swedish on Bella thesaurus. The ontology is maintained by Helsinki City Library."

Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia

"Tero eli Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia on mm. TerveSuomi-portaalin käyttämä aiheontologia. Se laajentaa YSOa terveysalan käsitteillä. Tero sisältää kaikki Terveyden edistämisen sanaston (TESA/HPMULTI) käsitteet, kaikki Stakesin Stameta-asiasanaston käsitteet, osia Työterveyslaitoksen sanastosta sekä noin 2500 MeSH-käsitettä. Näille on määritelty ekvivalenssit YSO-käsitteisiin sekä toisiinsa, ja kaikille käsitteille on määritelty paikkansa YSOn hierarkiassa. Myös alkuperäiset assosiatiiviset suhteet (related) ovat mukana."

Viikin kampuskirjaston ontologia

"Maa- ja metsätalousalojen AFO-ontologia (n. 6 000 käsitettä) perustuu Agriforest-asiasanastoon, jota ylläpitää Helsingin yliopistoon kuuluva Viikin kampuskirjasto. Viikin tiedekirjasto on rakentanut yhteistyössä Semanttisen laskennan tutkimusryhmän kanssa Agriforest-ontologiasta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa.

TSR-ontologia

"TSR-ontologia laadittiin Työsuojelurahaston rahoittamana hankkeena, joka toteutettiin alan asiantuntijoista ja Sanastokeskus TSK:n terminologeista koostuvassa työryhmässä vuosina 2011–2013. Työhön osallistuivat edustajat Sanastokeskus TSK:sta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Työsuojelurahastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työterveyslaitoksesta ja Työturvallisuuskeskuksesta. TSR-ontologiaan pyydettiin ja saatiin palautetta myös useilta työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Pages