Viikin kampuskirjaston ontologia

Abstract: 

"Maa- ja metsätalousalojen AFO-ontologia (n. 6 000 käsitettä) perustuu Agriforest-asiasanastoon, jota ylläpitää Helsingin yliopistoon kuuluva Viikin kampuskirjasto. Viikin tiedekirjasto on rakentanut yhteistyössä Semanttisen laskennan tutkimusryhmän kanssa Agriforest-ontologiasta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa. Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla Agriforest-ontologiaa Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) yhteisten käsitteiden löytämiseksi sekä muokkaamalla käsitehierarkia YSOn yläkäsitteistön ja mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Näin on voitu selkeyttää käsitteiden yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat yleisempään käsitehierarkiaan. Agriforest-ontologian ja YSOn muodostama yhdistelmäontologia soveltuu erityisesti Viikin tiedekirjaston tieteenalojen (mm. maatalous, metsätalous, eläinlääketiede, elintarvikeala, ympäristötieteet, biologia) aineistojen kuvailuun."

Alternative Title: 
AFO
Agriculture and Forestry Ontology
Author: 
Kansalliskirjasto
EuroVoc: 
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
The National Library of Finland, Fabianinkatu 35, Helsinki, 00170, Finland