Julkisen hallinnon palveluontologia

Abstract: 

"Julkisen hallinnon palveluontologian tavoitteena on edistää palvelujen semanttisesti yhdenmukaista kuvailua ja löydettävyyttä eri verkkopalveluissa sekä helpottaa palveluja koskevan tiedon käyttämistä ja tuottamista tietoverkoissa. Ontologian perustana on Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on liitetty noin 2307 julkisen hallinnon palveluihin liittyvää käsitettä. "

Alternative Title: 
JUPO
Ontologi för den offentliga sektorns tjänster
Size: 
2307 Preferred terms (2017-01).
Author: 
Kansalliskirjasto
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
Address: 
The National Library of Finland, Fabianinkatu 35, Helsinki, 00170, Finland