KOKO-ontologia

Abstract: 

"KOKO on kokoelma suomalaisia ydinontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn pohjana on eri alojen yleiskäsitteitä sisältävä Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon muut KOKOon sisältyvät ontologiat on linkitetty laajentaen ja tarkentaen kokonaisuutta erityisalojen käsitteistöllä."

English Abstract: 

"KOKO is a collection of Finnish core ontologies, which have been merged together. The ontologies include the Finnish General Upper Ontology YSO and ontologies that extend and refine YSO such as the Ontology for Museum Domain, the Ontology of Applied Arts, and the Finnish Ontology of Photography."

Alternative Title: 
KOKO-ontologin
KOKO Ontology
English Title: 
KOKO Ontology
Author: 
Kansalliskirjasto
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
The National Library of Finland, Fabianinkatu 35, Helsinki, 00170, Finland