Hoidokki-verkkosanasto

Abstract: 

"Sanastoa tuottaa ja valvoo SHKS:n nimeämä asiantuntijaryhmä, joka käsittelee kaikki sanastoon esitetyt termit ja niiden käännökset ja päättää termien julkaisemisesta. Hoidokkia kehitetään jatkuvasti ja asiantuntijaryhmä toivoo puuttuvia termejä saatavan tietoon termiehdotusten kautta. Termiehdotuksen voi tehdä tämän järjestelmän kautta siten, että täyttää termiehdotuslomakkeen ja lähettää sen asiantuntijaryhmälle käsiteltäväksi. Sanastoa voidaan käyttää hoitotieteellisten julkaisujen tiedonhakuun, sisällönkuvailuun ja indeksointiin."

English Abstract: 

"Terminology and monitored by SHKS. Experts nominated, which handles all of the vocabulary of terms and their translations, and decide on the publication terms Hoidokki continuously developed and an expert calls for the missing information of terms obtained by thermally proposals term proposal can be made using this system in such a way that fulfills the proposed term of the form and. send it to a group of experts for consideration. vocabulary may be used for information retrieval, and to index publications of nursing science. "

English Title: 
Hoidokki online dictionary
Author: 
Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS)
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
License: 
Address: 
LINNANKATU 5 A 2, Helsinki, 00160, Finland