AFO - Luonnonvara- ja ympäristöontologia

Abstract: 

"AFO soveltuu erityisesti luonnonvara- ja ympäristöalojen (mm. maatalous,vmetsäala, elintarvikeala, ympäristöala , riistanhoito, kalatalous ja biologia) aineistojen kuvailuun. AFO perustuu Agriforest-asiasanastoon, jota ylläpiti Helsingin yliopistoon kuuluva Viikin kampuskirjasto vuoteen 2014 saakka.
Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät AFO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska AFO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten AFO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Sen sijaan termien lukumäärätieto koskee vain AFOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä."

Alternative Title: 
Viikin kampuskirjaston elektroninen asiasanasto
Agriforest
English Title: 
AFO - Natural resource and environment ontology
Author: 
Helsingin yliopiston kirjasto
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
Address: 
Helsinki University Library, Helsinki, 00014, Finland