Nomenclatura de gestió universitària

Abstract: 

"Aquest diccionari és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, amb l’objectiu de difondre en línia el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el grup de treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.
L'origen d'aquest treball va ser la traducció a l'anglès de tots el termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats i que eren conceptes que no tenien una equivalència clara en anglès. Cada universitat havia trobat les seves pròpies formes i es va considerar necessari consensuar-ne les propostes i disposar de formes comunes a totes les universitats. Així va començar el projecte de fer una nomenclatura de la gestió universitària compartida entre les universitats que es van sumar al projecte. Posteriorment es van afegir entrades que, encara que no presentaven problemes de traducció, donaven completesa al treball. La versió que ara en publiquem s’actualitzarà periòdicament amb noves entrades."

English Title: 
University management nomenclature
Size: 
465 termes (2017-06)
Year of Creation: 
2017
Author: 
Xarxa Vives d'Universitats
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
License: 
Address: 
Campus del Riu Sec, Castellón de la Plana, V, 12006, Spain