ZIZO Volwassenen

Abstract: 

"ZIZO volwassenen is een thematisch classificatieschema waarmee je de volwassen non-fictie-collectie van een openbare bibliotheek kan indelen. ZIZO probeert de gebruiker trapsgewijs en intuïtief bij het gezochte onderwerp te brengen. De verschillende aspecten van een onderwerp worden zoveel mogelijk samengebracht, zodat de gebruiker een overzicht krijgt van de informatiebronnen die een antwoord op zijn vraag kunnen geven. Het classificatiesysteem is voorzien van duidelijke pictogrammen in kleur en een standaard-etiket."

English Abstract: 

"ZIZO adults is a thematic classification scheme that allows you to organize the adult non-fiction collection of a public library. ZIZO tries to bring the user to the desired subject, staged and intuitively. The various aspects of a subject are brought together as much as possible so that the The user gets an overview of the information sources that can answer his question. The rating system has clear color and standard labels. "

Alternative Title: 
Zonder Inspanning ZOeken Volwassenen
English Title: 
ZIZO Adults
Size: 
13 classes (2016-08).
Year of Creation: 
2006
Author: 
Cultuurcontact
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Priemstraat 51, Brussels, 1000, Belgium