Tesaurus de termes de recerca

Abstract: 

"Aquest producte terminològic en línia aplega prop de deu mil termes corresponents a les paraules clau i els termes relacionats que s'utilitzen per a l'avaluació de les propostes i sol·licituds d'ajuts en l'àmbit de la recerca (...). Els termes recollits corresponen a diversos àmbits del coneixement que es representen en l'arbre de camp adjunt, amb una estructura de tesaurus. El treball de recopilació de termes per àmbits no ha estat exhaustiu sinó fruit de les necessitats detectades en relació amb l'etiquetatge de les propostes i sol·licituds en cada àmbit concret; per això també, el nombre de termes recollits en cada cas és desigual. Es preveu d'anar actualitzant el producte d'acord amb les necessitats que sorgeixin en les noves convocatòries d'ajuts en l'àmbit de la recerca. Cada fitxa conté les denominacions en català i en anglès, tot i que en alguns casos també s'inclouen equivalències en castellà, francès i alemany, i definicions. A més, en cada fitxa es recull una o més àrees temàtiques d’aplicació i, si escau, la indicació de 'paraula clau'."

English Title: 
Thesaurus for research terms
Author: 
TERMCAT, Centre de Terminologia
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
c/ Mallorca, 272, Barcelona, B, 08037, Spain