toy industry

Diccionari de jocs i joguines

"Aquest diccionari recull més de cent termes corresponents a jocs i joguines, juntament amb les denominacions i els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Lèxic multilingüe de la indústria, editat pel TERMCAT l’any 2010."

"This dictionary includes more than a hundred terms related to games and toys, along with the names and equivalents in Spanish, French and English from the multilingual Glossary of Industry, published by TERMCAT 2010."